ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Sektörümüzle ilgili Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlara uygun hareket etmek, geri kazanım konularında müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi bilinçlendirerek çevre bilinci oluşturmak.

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak.

Zararlı atıklardan dolayı oluşacak çevre kirliliğini önlemek, canlı hayatını olumsuz etkilememek ve çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri alarak ekolojik dengeyi korumak.

Çevre Yönetim Sistemi standartlarından taviz vermeden hedeflerimizin belirlenmesini, gözden geçirilmesini ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.