CNC İşleme

Cnc İşleme Avantajları

CNC işleme yöntem, 1970 sonrası daha aktif olarak dünyada kullanılmaya başlanmış ve her geçen yıl tüm üreticilerin başvurduğu bir üretim sistemi haline gelmiştir. Cnc makineler bu kadar yaygın kullanılmadan önceki konvansiyel makineler ile daha yavaş , daha fazla operasyon ve daha geniş toleranslarda çalışılıyordu, günümüz teknolojisinde ise daha kompleks parçalar tek operasyon ile daha kısa sürede ve dar toleranslarda üretilip ölçülebilmektedir.

Otomotiv, tarım ve benzeri yüksek hacimli üretilen taşıtlarda rekabet oldukça fazla olup üreticileri zorlamaktadır. Pazardaki rekabetin güçlü olması üreticileri her zaman daha iyiye ve daha uygun maliyetli olmaya yönlendirmiştir.

Ağır ticari araçlarda kamyon , otobüs, traktör, iş makinesi gibi ürünlerin genelinde parçaların tasarlanması sırasında en optimum çözümleri en yüksek üretim adetlerine göre ayarlanmaktadır. Bu duruma çözüm olarak döküm, dövme veya enjeksiyon gibi üretim yöntemleri başta gelmektedir. Kamyon parçaları, otobüs  parçaları gibi ağır ticari sektöre hizmet eden parçaların başında tokluk ve maliyet sebebiyle sfero döküm oldukça yoğun şekilde kullanılmaktadır. Sfero döküm ile birlikte sac metal talaşlı imalatı, kaynaklı birleştirme, kesim büküm v.b. talaşlı ve talaşsız imalatların kullanımı güçlüdür.

 

CNC işleme

Döküm parçalar; dövme parçalar üretilmesi, saç parçaların kaynaklı birleştirmesi ile oluşan parçalara nazaran efektif bir maliyet avantajı oluşturmaktadır. Çok düşük adetli üretimlerde, kalıp maliyetleri göz önüne alındığında sac parçaların kesim, büküm, kaynaklı birleştirme ve talaşlı imalat yöntemi ile üretilmesi, ile kalıp maliyetlerinden ve kalıp üretim sürelerinden kaçmak için bir fırsat oluştursa da üretim hacmi yükseldikçe avantajını kaybetmektedir.

Döküm , dövme, enjeksiyon üretimi ile parça üretim maliyetleri düşürülmektedir. Genellikle bu üretim yöntemlerinde çok hassas ölçüler sağlanamadığından, kullanılmak istenilen parçanın bu üretim yöntemleri sonrası genellikle CNC işleme ile montaja uygun ve istenilen ölçüler toleransların içine girmektedir.

Her geçen yıl yeni artan maliyetlere istinaden üreticiler maliyetlerini azaltma yöntemlerini araştırmaktadır, bu araştırmalarda yenilenen teknolojiler büyük önem göstermektedir. Geçmiş yıllarda daha geniş toleranslar ile montajlar yapılabilirken , maliyet azaltma , daha uzun ömürler , son kullanıcıların artan taleplerine karşın günümüz teknolojisinde daha dar toleranslar ile daha kolay üretim yapılmaktadır.

CMM(coordinate measuring machine) , üretim sonrası ortaya çıkan parçaların ölçümü için kullanılan makineler olup , ortalama bir cmm 0,2 mikrometre  ölçebilmektedir. 1 insan saç telinin yaklaşık 20 - 40 mikron olduğu göz önüne alınırsa , üretimde saç telinin 10-20 katı daha küçük ölçümler alınabilmektedir. Teknoloji gelişimi ile CNC makineler ile çok daha hassas parçalar üretilmekte ve kontrol edilmektedir. Bir kamyon parçası veya diş implantı CNC makineler ile üretilmektedir.

Konvansiyonel talaşlı imalat makinelerinde (NC – Numerical Control) bir programlama özelliği olmadığından genellikle sensör, switch, yarı otomotik sistemler ile imalat yapmaktadır. Makineler üzerindeki dijital tabela veya hareketleri yöneten kumanda üzerindeki işaretler ile ölçüm ve üretim sağlanmaktadır. CNC (Computer Numerical Control) talaşlı imalat makineleri ise tüm eksen hareketlerini sağlayan servo motorlar , makineye adapte edilmiş bir bilgisayar ile yönetilmektedir. Gömülü bu bilgisayar hangi eksenin, hangi yöne, ne kadar hareket edeceğini sürekli sinyaller ve komutlarla yönlendirmektedir. Bu sinyalleri alan servo motorlar hareketi sağlayarak programlanan imalatı yapmaktadır. Cnc makineleri manuel veya bir yardımcı program (CAM – Computer Aided Manufacturing) vasıtasıyla programlanabilir.

İşlenen parça ister Traktör parçası, ister bir kamyon parçası , ister biz buzdolabında kullanılan parça olsun talaşlı imalatı olan tüm parçalar CNC makineler ile rahatlıkla işlenebilmektedir. günümüz teknolojisinde 2-3-4-5 eksen CNC ler çok fazla kullanılmakta olup 12 eksen gibi çok eksenli makinelerde bulunmaktadır. işlemek istenen parçanın operasyonel durumuna göre, toleranslarına , geometrisine göre makine seçimi yapılır , bu seçim sonrası ihtiyaca binaen kalıp fikstürleri tasarlanıp , fikstürler kullanılarak CNC’lere bağlanır ve programlaması yapılır. Yapılan programlamada parçaya toleransa ve ölçülere göre kesici takımlar adapte edilip , üretim sağlanabilir.