Talaşlı İmalat

Bir ürünü oluşturmak için ham ürün üzerinden parça ayırarak yapılan üretim yöntemi talaşlı imalattır. Ayrılan malzeme talaş olarak geçmekte olup talaşın ayrılması için özel ekipmanlar (kesici takımlar) kullanılmaktadır. Metaller için uygulanan en sık üretim yöntemlerindendir.

Kesici takımlar, tungsten karbür(WC), high speed steel (HSS) gibi malzemelerden üretilmekte olup bu malzemelerin özellikleri, aşınma dayanımı yüksek, sertliği yüksek ve kesme uçları keskindir. Kendinden daha düşük sertlikteki malzemelerde kullanılarak, üzerinden kayma esnasında iş parçasını deformasyona uğratıp parça ayrılmasını sağlamaktadır. Ayrılma sonrası çıkan yüzey istenilen tolerans ve ölçüyü sağlaması gereklidir. Bu şekilde hedeflenen(data/teknik resme veya numuneye göre) parça üretimi yapılır. Kesici takım , kesim yapabilmesi (iş parçasından talaş kaldırabilmesi) için seçilen kesici takımın cinsine göre iş parçasının yüzeyinden bir miktar derinliğe girmesi gereklidir. Bu derinlik , iş parçasının cinsi, istenilen yüzey kalitesi , toleransına , malzeme yapısına göre değişkenlik gösterir. Operasyon her zaman parçanın dış sınırından başlar ve daha sonrasında kesici takım parça üzerine gelir. kesici takım veya iş parçası kesme yapabilmesi için belirli bir devrini sağlayıp, kesici uç kesme hızına ulaşması gereklidir. Aksi durumda kesici uç veya iş parçası zarar görebilir.

Talaşlı imalat ; Frezeleme, delme , diş çekme, tornalama, honlama, raybalama, taşlama, planyalama v.b. prosesleri içerir. Bu prosesler torna, freze, matkap, taşlama, planya, vargel, testere, broş, dişli açma , vida açma tezgahları ile sağlanan bu üretim yöntemi ile iş parçaların montaja hazır hale gelmesi odaklanmıştır. Hassas ölçü ve tolerans sağlanmasında talaşlı imalat yöntemi kullanılmaktadır. Döküm, enjeksiyon, presleme gibi direkt şekil verme üretim yöntemlerinden sonraki montaja hazırlık veya montaj için gerekli ölçülerin oluşturulmasında talaşlı imalat yöntemi oldukça yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde parçaya ve ihtiyaca uygun prosesler seçilerek talaşlı imalatı yapılır. İş parçası genellikle yuvarlak parçalardan oluşuyorsa torna prosesleri , asimetrik veya grift yapılardan oluşuyorsa freze operasyonları içerir. Torna operasyonu yapılan bir iş parçasında , kesici takım sabit durup iş parçasına devir vererek üzerinden talaş kaldırılır, freze operasyonlarında ise iş parçası sabit olup, kesici takım devir alarak iş parçası üzerinden talaş kaldırmaktadır.

 

talaşlı imalat makinaları dirikanlar.com.tr